Autor foto: Archiv města Hustopeče

 

Filozofie našeho Vinařství Starý vrch je založena na snoubení tradice a moderních postupů. Hrdě se hlásíme k místu, kde jsme doma, a odkazům našich předků.

 

Právě město Hustopeče bylo již v 18. století největší vinařskou obcí na Moravě. Není tedy divu, že jen 1 km od Vinařství Starý vrch se nachází 1. stálá vinařská expozice, která představuje historii i současnost místního vinařství.

 

V expozici umístěné v Domě U Synků, postaveném roku 1579, najdete historické exponáty, které sloužily k ošetřování vinice, k výrobě a uskladnění vína. Expozice je doplněna panely, které popisují celoroční práci na vinici, výrobu vína a historii vinařství Hustopečska.

 

Současně v tomto pozdně renesančním měšťanském domě, postaveném coby sídlo představitelů kláštera Králové ve Starém Brně, naleznete také Městské muzeum a Turistické informační centrum.